3D tiskárna – změna tiskové plochy

Dosud jsem tisknul na žlutou malířskou pásku. Její hlavní nevýhodou je, že se při tisku větších objektů odlepovala od podložky a díky tomu byly výtisky zkroucené. Proto jsem se rozhodl pro změnu tiskové podložky.

1. Volba nové tiskové podložky

Jako novou tiskovou podložku jsem si mohl vybrat mezi sklem a ocelovou planžetou.

Sklo
 • levné cca 40,- Kč
 • jednoduchá výměna
 • možnost použití dalších povrchů (páska, buildTak, PEI, lepidlo)
 • nutnost přichycení k heatbed (zmenšení tiskové plochy)
 • nutnost použití jiné indukční sondy s větším průměrem
Ocelová podložka
 • jednoduchá výměna
 • lepší prostup tepla z heatbed
 • jednoduché sundavání výtisků
 • jednoduché přichycení pomocí magnetů
 • možnost použití dalších povrchů (páska, buildTak, PEI, lepidlo)
 • dá se použít současná indukční sonda
 • vyšší cena cca 300,- Kč plus 60,- Kč magnety

Až na cenu z porovnání vychází lépe ocelová planžeta. Velkou výhodou pro mě byla i možnost použít současnou indukční sondu. Proto jsem se rozhodl pro ocelovou planžetu, která je i současným favoritem u Průšy.

Materiál pro upgrade:

2. Změna Y pojezdu

Při změně tiskové podložky jsem se rozhodl nahradit mnou vyrobený krátký pojezd koupeným.

Porovnání obou stolů pojezdu.

Nový stůl má poměrně daleko otvory pro připevnění držáků pojezdu osy Y. Šrouby se tam vešli jen tak tak.

Vzhledem k tomu, že spodní strana heatbed má ve středu termistor a přijdou tam ještě nalepit magnety, tak jsem nechal hlavy šroubů koukat nad úroveň pojezdového stolu.

Stůl připevněný k držákům pojezdu osy Y.

Aby se dal heatbed připevnit k desce pojezdů a nekroutil jsem, opatřil jsem montážní šrouby podložkou a maticí, které výškou odpovídají výšce hlav šroubu připevňující pojezd osy Y.

Detail montážních šroubů heatbed.

Vyměnil jsem i vysypané ložisko kladky osy Y.

Původní kvílejicí kladka.
Nově instalovaná kladka.

Nakonec jsem vyměnil šrouby držící koncový spínač osy Y za variantu se zápustnou hlavou, abych snížil výšku pro kabel heatbed.

Vyměněné šrouby koncového spínače.

Kabely k extruderu jsem uchytil za roh rámu tiskárny na gumičku. Díky tomu je ve vzduchu a přitom má potřebnou volnost pro pohyb, ve všech pozicích extruderu.

Zavěšení kabelů extruderu na gumičku.

3. Heatbed

Na heatbed je potřeba ze spodní strany nalepit neodymové magnety, které budou držet ocelovou planžetu na vrchní straně heatbed.

Vyrábí se i speciální heatbed, která ma zafrézované magnety přímo v sobě (tak možná při příští stavbě).

Neodymové magnety jsem zvolil 10 kusů o rozměru 30x10x2 mm.

Neodymové magnety.

Před přilepením si pečlivě vyměříme místa pro magnety, aby nekolidovala s hlavami šroubů stolu pojezdu. Magnety si nejprve lehce očistíme smirkovým papírem a odmastíme lihem. Lepíme je vteřinovým lepidlem.

Nalepené magnety na spodnio straně heatbed.

Připravený heatbed nasadíme na pojezdový stůl a přišroubujeme.

Kabel heatbed jsem opatřil krytkou. krytka drží kabel v rovině a díky pootočení o 90 stupňů ulehčí vestavbu tiskárny do boxu.

Krytka kabelu heatbed.
Krytka kabelu heatbed.

4. PEI folie

Spolu s ocelovou planžetou jsem dostal jednu PEI folii zdarma a jednu jsem si přiobjednal. PEI folie se nalepí na tiskovou podložku a přímo na povrch folie se následně tiskne. Výhodou je minimální údržba, vysoká adheze tisku a dlouhá životnost.

Návod na sejmutí a nalepení PEI fólie.

Ocelová planžeta a PEI folie.
Nalepená PEI folie na planžetě.

  6. Uvedení do provozu

Planžetu nasadíme na stůl. Můžeme ji zajistit svorkami na papír proti posunutí.

Provedeme nastavení výšky trysky a zkalibrujeme podložku. PEI povrch důkladně odmastíme nejlépe izopropylalkoholem (IPA).

Isopropanol

Pro správnou adhesi je nutné podložku zahřát pro PLA na 60°C, pro PETG 70-75°C.

Zkušební tisk na nové tiskové ploše.

One thought on “3D tiskárna – změna tiskové plochy

Add yours

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑