Voliéra pro andulky

K rozhodnutí postavit novou voliéru mě přivedli dvě věci. První věc byly dva vrhy mláďat v rychlém sledu za sebou. Druhý bylo neustálé lamentování manželky ohledně peří létajícího do domu.

Původní voliéra stojící blízko vchodu do domu.

1. Plánování

Před začátkem plánování je dobré si stanovit pro jak velké osazenstvo bude voliéra určena, jaké jsou jejich požadavky. Kombinace požadavků na místo pro ptactvo a zvoleného místa nám určí velikost budoucí voliéry. Voliéru se snažíme postavit co nejvyšší. Konečná velikost moji voliéry je 1920x1150x2000 mm pro 12 andulek.

1.1 Umístění

Plánování začalo volbou stanoviště, kdy se snažíme najít nejvhodnější místo, jak z hlediska osazenstva (oslunění, vítr, průvan, hluk), tak z hlediska budoucí obsluhy (viditelnost, vzdálenost).

S umístěním souvisí i usazení voliéry na terén. Musíme se rozhodnout, zda bude stát na vlastních nohou, na podezdívce nebo dlaždicích.

Rozhodl jsem se pro umístění k betónovému plotu přímo proti vchodu, kde je na voliéru vidět a je to kousek od vchodu (ale dost daleko pro peří).

1.2 Materiál

Pro stavbu voliér se standardně používají dva základní materiály – hliník a dřevo. Dále se může použít co máte zrovna doma, třeba jackel nebo kovové tyče.

Hliníková kostra se staví ze stavebnice, kde existují prvky pro rohy, spojky, rozbočení … Hliníková voliéra je elegantní, trvanlivá a drahá. Používá se hlavně do interiéru, kde díky menšímu průřezu prvků nepůsobí tolik rušivě.

Na druhé straně dřevo je klasický materiál, který je příjemný, dobře se opracovává. Všechny napojení musíte řešit pomocí vrutů, šroubů případně úhelníků. Dřevěná voliéra není tolik trvanlivá a ptactvo ji může poškozovat. Výhodou je cena materiálu.

Voliéra bude potažena svařovaným pozinkovaným pletivem 19×19 mm s tloušťkou drátu 1.4 mm.

1.3 Obsluha

Důležitá věc při plánování je budoucí obsluha voliéry. Do té nám spadá údržba, čištění, krmení, zazimování.

1.4 Model

Vždy před větší stavbou, je vhodné si nakreslit model, který nám umožní dopředu vyřešit možné konstrukční problémy, stanovit přibližnou cenu a pracnost.

Model voliéry.

Voliera Sketchup model

2. Terénní úpravy

Podle vašeho umístění a volby usazení voliéry bude potřeba provést terénní úpravy.

Já jsem se rozhodl umístit voliéru na betónové podhrabové desky, které mi zbyly po stavbě plotu. Levnější variantou můžou být zahradní obrubníky, případně dlaždice.

Desky je potřeba částečně zakopat do země, aby drželi. Desky vysoké 200 mm jsem zakopal cca 120 mm do země.

Příprava drážek pro podhrabové desky.

Desky by měly být k sobě kolmé a vodorovné.

Usazené desky do země, určují půdorys budoucí voliéry.

Aby se co nejméně dostávala voda do dřevěné spodní části konstrukce, natřel jsem vrchní plochu podhrabových desek gumoasfaltem. Tuto část bude krýt konstrukce, takže se osazenstvo k nátěru nedostane.

Základ voliéry natřený gumoasfaltem.

Do terénních úprav můžeme zahrnout i závěrečné dokončení podlahy voliéry. Krytou část voliéry jsem vydláždil zbylou zámkovou dlažbou a přední část jsem osázel trávou.

Alternativní podlahou může být písek.

Finální úprava podlahy voliéry.

Je dobré nechat trávu trošku vyrůst, než na ni vypustíte ptactvo.

3. Příprava materiálu

Materiál pro stavbu jsem zvolil hoblované latě 40×60 mm (rám), 15 mm palubky (obložení) a plotová prkna v rozměru 18×80 mm (čelo otočného krmného pultu), 18×110 mm (dvířka čistícího šuplíku).

Díky připravenému modelu a vytisknutému kusovníku je nařezání všech částí rychlé.

Nařezané hlavní části voliéry.

O něco náročnější je obroušení všech řezů a dva nátěry ze všech stran. Pro nátěr jsem použil alkydovou lazůru Lazurit plus dub, která je vhodná i pro nátěr hraček pro děti.

4. Příprava částí voliéry

Voliéra se skládá z levé a pravé části, které jsou spojeny latěmi. Podle návrhu si smontujeme obě bočnice. Latě jsou spojovány pomocí vrutů 4×80 mm a 4×120 mm.

Kontra bočnice se dveřmi.

 

Kostra bočnice s otvory pro krmení a čištění.

Smontované rámy bočnic vyzkoušíme na základu, včetně spojovacích latí.

Zkouška bočnic na základu voliéry,

Na bočnice přibijeme palubky a sestavíme si dveře. Rám dveří má velikost 500×1200 mm, což v kombinaci s vyvýšeným základem o 100 mm umožňuje pohodlný vstup do voliéry.

Pobitá levá bočnice se zkouškou dveří.

Pomocí pantů přišroubujeme dveře k bočnici. Otevírání jsem udělal dovnitř. Přijde mi to bezpečnější, než otevírání ven.

Namontovaný rám dveří do bočnice.

Bočnici a dveře následně potáhneme pletivem. Pletivo jsem připevnil pomocí nastřelovacích svorek. Vzdálenost mezi svorkami je 100 mm.

Potahování levé bočnice pletivem.

 

Hotová levá bočnice.

Pravou bočnici pobijeme palubkami. Ve středu je vynechané místo pro otočný krmný pult a čistící zásuvku.

Pravá bočnice s otvorem pro otočný krmný pult a čistící zásuvku.

Pravou bočnici potáhneme pletivem, až po celkovém zkompletování voliéry.

Spodky obou bočnic a spodní trámky opět natřeme gumoasfaltem.

Bočnice natřené gumoasfaltem.

5. Montáž voliéry

Bočnice postavíme na základ a nahrubo si je zavětrujeme svěrkami. Položíme spodní spojovací latě a přišroubujeme. Dále postupně přišroubujeme latě zadní stěny a stropu.

Rám voliéry necháme trošku vysunutý, abychom mohli na zadní stranu připevnit palubky.

Postupné připevňování palubek na zadní stranu voliéry.

Do prostředku zadní strany jsem připevnil podpěru budoucího záletu.

Na zadní stěně podpěra budoucího záletu.

Spodní zadní část palubek jsem opět natřel gumoasfaltem.

Natření spodní, zadní části palubek gumoasfaltem.

Nyní už můžeme voliéru přesně usadit na betónový základ.

Usazená voliéra na svém základě.

6. Střecha

Horní část voliéry jsem potáhnul pletivem, které se v prostředku překrývá. Oba překrývající se konce pletiva jsem připletl k sobě.

Překryv pletiva na stropě voliéry.

Přes zadní část voliéry jsem připevnil polykarbonátovou trapézovou desku. Pod desku by bylo ideální přidat nějaké stínění, než se psí víno, které jsem na střechu navedl, dostatečně rozroste.

Polykarbonátová střecha. 

7. Zálet

Zálet je útočiště, kam se ptáci mohou schovat v případě nepřízně počasí. Bývá většinou zděný a navazuje vletovým otvorem na venkovní část voliéry.

Dno připravovaného záletu, připevněného k bočnicím a podepřeného ve středu zadní stěny.

Já jsem zkusil vytvořit zálet dřevěný, přes celou délku voliéry. Je vyroben z palubek, kdy tři palubky tvoří dno, tři jsou na výšku a střecha je tvořena dvěma palubkami. Uprostřed je 20 mm tlusté bidlo. Vlet má rozměr 100×100 mm. Zálet není natřen.

Dřevěný zálet ve voliéře.

Dřevěný zálet je experimentální. Nikde jsem se nedočetl, že by ho někdo použil. Uvidíme, jestli ho andulky využijí. Dá se případně jednoduše vyndat a ponechat pouze bidlo.

8. Otočný krmný pult

Otočný krmný pult jsem měl vyroben i k první voliéře, ale nakonec jsem ho z estetických důvodů neinstaloval. U nové voliéry měl být instalován ze strany, aby nebránil pohledu na osazenstvo.

Otočné krmné pulty se vyrábějí v různých provedení a stačí je instalovat do předepsané velikosti otvoru. Nejlevnější krmný pult s třemi miskami vycházel na 350,- Kč s poštovným na 500,- Kč.

Proto jsem se rozhodl si ho zkusit vyrobit sám. Základem měli být nerezové misky pro připevnění na pletivo klece.

Nerezové šroubovací misky.

Misky budou přišroubované do hranolu, který bude připevněn k čelu, otáčející se v čepu pravé bočnice voliéry.

Čelo, hranol pro přišroubování misek a nosné příčky.

 

Předvrtané 5 mm díry pro přišroubování čtyř misek.

 

Hrano pro misky připevněný k čelu otočného pultu.

Objímky misek jednoduše zašroubujeme do předvrtaných děr. Celý pult vložíme do pravé bočnice a vložíme osičku. Na jednu stranu přibijeme hřebíček, zabraňující protočení pultu.

Instalovaný otočný krmný pult, pohled ze vnitřku voliéry..

 

Otočný krmný pult otočený ven z voliéry.

Celkem otočný pult se čtyřmi miskami vyšel asi na 160,- Kč.

Pod pult přijde umístit na dvě podpěry šuplík pro zachytávání zbytků potravy.

Podpěry pro šuplík.

Původně jsem chtěl použít krabici Trofast z Ikea, ale našel jsem doma starý šuplík, který je nižší.

Šuplík pro zachytávání zbytků potravy.

Dvířka pro čistící šuplík připevníme pomocí pantu na vnější stranu pravé bočnice. Dvířka i otočný krmný pult opatříme západkami.

Venkovní pohled na otočný krmný pult a čistící šuplík.

9. Dokončení voliéry

Pro dokončení voliéry je nutné instalovat přední pletivo. To jsem si nejprve spojil ze dvou pruhů pletiva a ohnul do pravého úhlu pro pravou stranu voliéry. Pletivo jsem začal připevňovat z prava do leva. Příště bych začínal raději u dveří, kde je méně místa pro přichycení pletiva a je to více na očích.

Instalované přední pletivo.

Při pohledu z boku je vidět zvlnění pletiva, zřejmě vlivem napojení dvou pruhů. Zvlnění by se dalo částečně redukovat instalací středové latě, ke které by se připevnilo. Na druhou stranu zvlnění není ze předu tolik patrné a středová lať neruší pohled přez přední část voliéry.

Na závěr instalujeme do voliéry strom na šplhání a bidla na sezení.

Voliéra téměř připravena pro nové obyvatele.

U dveří nezapomeneme na zajištění z vnitřku voliéry.

Jednoduché zajištění dveří voliéry z vnitřní strany.

Zavěsíme budky.

Budka zavěšená ve voliéře.

Zbývá již jen nastěhovat nové obyvatele.

Andulky ve své nové voliéře.

9. Zazimování

Zazimování jsem věnoval vlastní článek.

10. Zkušenosti z provozu

10.1 Déšť

Déšť přijali velmi dobře a bylo vidět, ze se z něj radují. Někteří jedinci dávají přednost sezení v suchu, jiným nevadí na dešti ani spát. Možná bude potřeba do budoucna rozšířit zastřešení.

10.2 Tráva

Andulky nadšeně uždibují trávu, jen jsem je nasadil do voliéry moc brzo, kdy tráva ještě nebyla dostatečně vzrostlá.

10.3 Slunce

Slunce bylo na andulky po průhlednou střechou hodně, proto jsem pod střechu rozprostřel režnou látku.

Stínění kryté části voliéry.

10.4 Zálet

Dřevěný zálet se mi neosvědčil. Užívala ho sporadicky jen jedna andulka. Takže jsem ho už vyndal a nechal pouze bidlo, které andulky začali používat.

21 thoughts on “Voliéra pro andulky

Add yours

 1. Skvely clanek a inspirace, libi se mi Vase provedeni. Jake jste udelal zkusenosti s drevenym zaletem?

  1. Ahoj,
   dřevěný zálet se mi neosvědčil. Užívala ho snad jen jedna andulka. Takže jsem ho už vyndal a nechal pouze bidlo, které andulky začali používat.

 2. Plánuji voliéru pro papoušky a při googlení co kdo kde a jak vyráběl, jsem narazila na tuto Vaši. Krásná práce a praktická inspirace, tak bych Vám chtěla jen poděkovat za ochotu sdílet tohle dílo a zkušenosti z praxe s tak podrobným popisem s ostatními. Já jsem zatím zčásti z materiálu „co dům dal“ adaptovala část skříně původně vyrobené pro soustavu klecí pro morčata, ale přece jen je potřeba a chuť dopřát ptákům trošku parádnější rozlet 🙂 Přeju Vám hodně štěstí s andulkami a ať se jim ve voliéře daří.

 3. Nádherná voliera, několik dní googluju voliery, ale tahle mi přijde jako absolutní TOP.
  Jen se chci zeptat na malé drobnosti.
  Když se dvířka otevírají směrem dovnitř, jakým způsobem uvolníte tu vnitřní zarážku?
  Uvažuji, že kolem obvodu dvířek by mohl být „tunel“ např. ze staré záclony kvůli větší ochraně před ulétnutím. Myslíte, že je to dobrý nápad?
  A třetí otázka. na detailu fotky s tou zarážkou – To spojeni zaobleným pletivem – Napadlo mě řešení přidat do každého venkovního rohu ještě jednu střešní lať a přišroubovat ji kolmo k té druhé střešní lati. Tím pádem by nebylo nutné zaoblit to pletivo v rozích. Co si o tom myslíte?
  Moc dekuji za zpětnou vazbu

  1. Ahoj,
   vnitřní zarážka se používá, jen pokud jsem ve voliéře, aby se dveře neotevřeli. Z venku jsou dveře zajištěný stejně jako krmítka.

   S přehozením dveří z vnější strany sítí jsem počítal, ale nikdy nerealizoval. Snížilo by to pravděpodobnost nechtěného úlety na nulu, ale zhoršilo přístup do voliéry.

   Zaoblení pletiva je jednoduší varianta, než pletivo po celé výšce přesně ohnout do pravého úhlu. Problém s přítlačnou latí nastane nahoře a dole, kde je pletivo přichyceno k vodorovným latím. Na přítlačnou lať tam není dost místa (pouze cca 1-2 cm).

 4. Dobrý detailní článek, jak prosím řešíte zimování? Zakrýváte dutinkovým polykarb.? Chtěl bych udělat něco podobného většího a hlavně celoročního . Je nutné udělat oddělený vnitřní (zateplený a vytápěný) prostor?

  Děkuji

  1. Ahoj,
   zazimování řeším přetažením dvojité fólie přes pletivo. Ve předu mám dané plexisklo, aby bylo vidět do voliéry.
   Toto stačí pro australské papoušky (andulky, korely), které nesmí byt v průvanu, ale snášejí naše zimy.

   Pro teplomilnější papoušky je už nutný vnitřní zálet.

   Zazimování jsem věnoval vlastní článek.

 5. Krásný článek Děkuji, máte to moc hezké, a děkuji že jste byl ochotný sdílet👍👍👍

 6. Zdravím. Pěkná práce. Chtěl bych se zeptat, čím jste natíral dřevěnou konsrtukci a palubky. Děkuji

 7. Zdravim Vás, Váš nápad na zhotovení voliery je úžasný, děkuji za něj. Mám přeci jen prosbu, nedaří se mi otevřít soubor, kde je zřejmé kusovnik materiálů. V čem to lze otevřít, případně odkaz na program? Děkuji za Vaši odpověď. Roman

 8. Dobrý den, krásná práce. Je voliéra nějakým způsobem připevněna k zemi/základu? Předem děkuji za odpověď.

 9. Dobrý den,
  Z Vašeho provedení jsem nadšená a chystám se také na stavbu vlastní voliéry. Myslím, že jsem četla důkladně ale nenašla jsem řešení nechtěného posunutí voliéry po betonové základně, třeba, když se někdo nechtěně opře o konstrukci voliéry nebo přijde silný vítr? Máte ji prosím nějak zajištěnou?
  Děkuji za odpověď
  Tereza

  1. Dobrý den,
   já mám voliéru vsazenou mezi dva betonové sloupky plotu. Ty zamezují pohybu do stran. Vlastní plot zamezí pohybu dozadu. Takže zbývá teoreticky jen směr dopředu, ale tím směrem by mohla působit síla, jen kdybych se snažil voliéru táhnout. Voliéra je sama o sobě dost těžká, takže nemá tendenci se hýbat.

 10. Dobrý den,
  Jak máte prosím volieru jistenou proti škůdcům? Kočka nebo kuna..na staré voliere jsme meli dvojité pletivo, ale přijde mi, že to brání tomu aby, bylo vidět dovnitř. Tak js.e udělali sundavaci kryt ale to na takto velké voliere neudělám. Jak vyřešit?

  Děkuji za odpověď Martina

  1. Dobrý den,
   voliéru nemám nijak speciálně zajištěnou.

   Pletivo je silné 1,25mm, takže by mělo odolat. Podhrabové desky jsou částečně zapuštěné a zadní strana přiléhá k betonovému plotu.
   Někdo dává pletivo i do země.

   Myši se do voliéry bohužel dostanou. O žádném jiném zvířeti nevím. Kočka se snažila po voliéře šplhat, ale to jsem ji vysvětlil a pak už to nedělala.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑