18. CNC frézka – přepracování osy Z

Jak jsem již psal při sestavování osy Z, že je prvním adeptem na přepracování. Původní konstrukce vycházela z požadavku na co nejnižší montážní výšku. Jak se dá zjednodušit konstrukce, pokud si dovolíme přidat 12mm.

1. Návrh

Novou osu Z jsem navrhnul opět z kombi stojek 30×30 mm, pro jejich jednoduchou montáž lineárního vedeni a univerzálnost uchycení dalšího příslušenství. Kombi stojky jsou spojeny dvěma L profily, se kterými jsou sešroubovány ve dvou osách. Celá osa Z přijde posadit na spojení vozíků osy X a přišroubovat.

Alternativní osa Z.

Jelikož si všechny díly budu zhotovovat sám, zvolil jsem hliník pro jednoduší opracování a přesné nařezání z EHlinik.

2. Spojení vozíku X

Jedná se o největší hliníkový díl, který spojuje vozíky osy X a nese kompletní osu Z.

Ze SketchUpu jsem si vyexportoval výkres desky, který jsem přesně v měřítku vytisknul na tiskárně. Papír jsem pak přilepil na hliníkovou desku a důlčíkem vyznačil všechny středy děr. Vyznačil jsem si i hranice výřezů pro ložiska.

Všechny díry jsem vyvrtal s navrženým průměrem vrtáku. Následoval test připenění na vozíky osy X a vyzkoušení hladkého pohybu.

Zkouška montáže desky na vozíky osy X.

Po odzkoušení desky jsem přikročil k vyřezání výřezů. Řezy jsem prováděl přímočarou pilou s plátkem na hliník a mazal olejem. Nejprve jsme provedl kolmé řezy, následně vyvrtal díry ve vnitřním rohu a provedl závěrečný podélný řez.

Připevnění desky ke stolu při řezání.

Oba výřezy jsem začistil pilníkem.

Začištění výřezu pro domeček ložiska.
Namontovaná deska na ose X.

3. Rám osy Z

Do kombi stojek jsem opět vlepil vyrobené matky a namontoval lineární vedení stejně, jako na ostatních osách.

Do úhelníků jsem vyvrtal všechny potřebné díry a sešrouboval s kombi stojkami. Před sešroubováním, je potřeba si nasadit do profilů všechny T matice. Pět do zadní části každého profily a dvě  do pravé boční pro připevnění příslušenství.

Rám osy Z s lineárním vedením.
Rám osy Z s lineárním vedením.

Na závěr jsem pomocí hodinek srovnal rovnoběžnost obou lineárních vedení.

Přesné srovnání lineárního vedení.
Přesné srovnání lineárního vedení.

4. Deska Z

Poslední část osy Z, kterou potřebujeme vyrobit je spojení vozíku osy Z, které zároveň slouží k připevnění vřetene. Při výrobě postupujeme stejně, jak bylo popsáno výše.

Šablona pro označení středů děr.
Důlky po odstranění šablony.
Předvrtané díry.

Na závěr vyřežeme závity pro přišroubování držáku vřetene.

Řezání závitů pro připevnění držáku vřetene.

5. Kompletace Z osy

Do rámu připevníme ložiskový domeček s kuličkovým šroubem a namontovaným domečkem matice. Domeček matky kuličkového šroubu připevníme k desce Z a tu navíc přišroubujeme k vozíkům lineárního vedení.

Deska Z připevněna k vozíkům a domečku kiličkového šroubu.
Zajištění T matek pro jednoduchou montáž na desku X.

Osu Z nasadíme na desku X a ze zadní strany přišroubujeme. Nasadíme motor a spojíme s kuličkovým šroubem a vrchním L profilem.

Namontovaná osa Z.

Přišroubováním držáku vřetena a jeho nasazením máme upgrade osy Z hotový.

Přišroubovaný držák vřetene.
Nasazené vřeteno.

6. Zhodnocení

Upgradu osy Z přinesl lehčí chod, jednodušší montáž, jednodušší seřizování, menší váhu a cenovou úsporu cca 200 ,- Kč proti verzi z iDilna.

Nevýhodou je zmenšení obrobitelné délky na ose Y o 12 mm.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑