Vyčištění jímky pro dešťovou vodu

V poslední době, kvůli změně zákonů, buduje mnoho obcí kanalizaci, na kterou je vlastník nemovitosti povinen se připojit. S připojením na kanalizaci přichází i otázka, co s nepoužívanou jímkou. Jednou z možností je použít ji na dešťovou vodu.

Čištění

Co určitě musíme udělat, je vyčištění jímky, před jejím novým použitím. Můžeme si ji nechat vyčistit odbornou firmou nebo si ji vyčistit sami.

Odborné čištění

Jsou odborné firmy, které se čištěním jímek přímo zaobírají. Pomocí čistícího vozu, který má tlakovou vodu a odsávání, jsou schopni jímku rychle a kvalitně vyčistit. Výhodou je, že se neušpiníte, nevýhodou může být cena (jízdné za km 50,- Kč, výkon na místě 800,- Kč za 15 minut). Náklady na vyčištění můžete uplatnit v dotaci Dešťovka.

Mohu pro akumulaci srážkové vody využít již nepoužívanou žumpu? Jak je to v takovém případě s dotací a se způsobilými výdaji?

Ano, i v tomto případě se poskytuje proměnná část dotace (3 500 Kč/m3). Mezi způsobilé výdaje lze zařadit např. výdaje na vyčištění a vyspravení a případné úpravy žumpy.

Svépomocí

Druhá varianta je, že si jímku vyčistíte sami. Investujete svůj čas a během jednoho dne jste schopni si jímku vyčistit. Jedná se o práci dost zapáchající a lehce nebezpečnou.

Bezpečnost

Pokud jste se rozhodli pro vlastní čištění je nutné dbát zřetel na bezpečnost.

 • zajistit dostatečné odvětrání jímky, kvůli nebezpečným plynům
 • pracovat ve dvou (jeden dole, druhý nahoře)
 • jištění provazem
 • vhodné ochranné pracovní prostředky (respirátor, brýle, oblek, rukavice)

Potřeby

 • žebřík
 • lopata
 • kýbl, vanička
 • řetěz, lano
 • Savo do studně
 • kalové čerpadlo s hadicí
 • tlakový čistič
 • přívod vody
 • elektřina

Postup

Hrubé vyčistění

Hrubé vyčištění by mělo proběhnout s posledním vyvezením jímky. Požádáme obsluhu, aby zbytky v jímce rozkarbovala pomocí odčerpané vody a co nejlépe zbytek odsála.

Mechanické oškrábaní

Pomocí lopaty oškrábeme ze stěn usazeniny. Soustředíme se na část u nátoku do jímky. Pokud máme tlakový čistič s vyšším tlakem (120 barů) můžeme tuto část vynechat.

Odstranění sedimentu

Pokud na dně zůstal pevnější sediment, je lepší ho vytáhnout v kýblech ven, než ho rozřeďovat. Likvidaci můžeme provézt do fekálního vozu nebo uložit do kompostu, kde musí nejméně 1 rok vyhnívat za občasného přeházení.

Hrubé čištění tlakovou vodou

Pomocí tlakového čističe začneme od stropu postupně umývat celou jímku. Zvolíme trysku s co největším možným tlakem. Soustředíme se na místo vtoku a hladinu. Podle množství aerosolu práci přerušujeme a uděláme si přestávku na čerstvém vzduchu. Nezapomeňte vyčistit i přívodní potrubí.

Čištění zakončíme vystříkáním celé jímky Savem do studně. Do vhodné nádoby, například plastový barel, si podle návodu naředíme dezinfekci. Na tlakovém čističi si přepneme tlak nebo sejmeme tlakovou trysku, abychom aktivovali přisávání a připojíme naředěnou dezinfekci. Vystříkáme celý obsah barelu.

Odsátí kalu ze dna

Zhruba po půl hodině aplikace dezinfekce, kdy dojde k rozkladu účinné látky, můžeme odsát kal ze dna. Podle množství použijete kalové čerpadlo položené přímo na dně jímky nebo vložené do větší nádoby, do které budete nabírat vodu s kalem lopatou.

Dočištění

Následuje další fáze čištění tlakovou vodou, kdy postupujeme stejně jako při hrubém čištění, ale vice se zaměřujeme na detaily. V této fázi také čistíme dno. Po vyčištění opět aplikujeme Savo. Následně odsajeme vodu ze dna.

Kontrola a opravy

Po vyschnutí jímky provedeme kontrolu a případnou opravu výtluků nebo děr.

 • Celoplošně beton napenetrujete STAVLEPEM (naředěným 1:5)
 • Poté nerovnosti, výtluky, vystěrkujete SPRAVBETONEM TH

Nátěr

Jímku můžete opatřit hydroizolačním nátěrem, jako třeba lepenka v kýblu nebo barvou na bazény. Proveď dva nátěry, které necháte pořádně zaschnout.

Svedení dešťové vody

Po dokončení čištění můžete začít jímku používat na dešťovou vodu. Je vhodné použít sběrný filtr dešťové vody. Přívod vody je nejlépe realizovat pomocí KG trubek.

Svedení vody ze střechy pomocí KG trubek.

Čerpání dešťové vody

Do jímky zavěsíme ponorné čerpadlo, na které je připojena zahradní hadice. Čerpadlo necháme vyset na laně kousek ode dna.

Čerpadlo ponořené ve vodě.

Díky deštivému jaru je po třech měsících v jímce 1,5m vody což odpovídá 6m3. Voda je průhledná, bez zápachu.

Ukázka dešťové vody z jímky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑