Pirátská loď z palet

Další „paletový“ projekt, do kterého jsme se společně pustili je pirátská loď. Jedná se dosud o největší projekt, jak rozměry, množstvím palet, tak časovou náročností.

Materiál:
 • paleta 12x (4x paluba, 2x příď, 3x boky, 3x můstek)
 • prkno 2x 18x80x4000 mm (schody a zpevnění boků)
 • lať 1x 40x60x4000 (4 sloupky zábradlí)
 • lať 1x 40x60x3000 (stěžeň)
 • lano (zábradlí kapitánského můstku, připevnění stěžně)
 • lanko 3000 mm (stěžňové lanko)
 • hřebíky
Nářadí:
 • vrtačka
 • vrták o průměru 8 mm
 • pila rámová, ocaska
 • páčidlo
 • kladivo
 • kleště
 • rašple

1. Paluba

Paluba je nejpracnější, protože musíme rozdělat dvě palety a jejímy částmi doplnit zbylé palety, abychom vytvořily plnou podlahu.

Palety na stavbu a k rozebrání.

K rozebírání palet jsme používali páčidlo, kladivka a kleště. Po rozebrání a složení plné palety můžete vidět výsledek na dolním obrázku.

Doplněná paleta na palubu.

Příď lodi jsme sestavili ze zbytků rozebraných palet do trojúhleníkového tvaru. Prostřední část palety seřízneme do špičky, aby se nám vešla mezi sousední.

Základ přídě.

Špalky spojíme příčně prkny a celou příď otočíme a pobijeme prkny. Přečnívajicí prkna zařízneme ocaskou.

Začátek pobíjení paluby přídě.
Hotová příď.

Příď přiložíme ke dvou zbývajicím částem připravené paluby. Za plnými paletami bude položená normální paleta, která bude tvořit podlážky kapitánského můstku. Všechny části paluby srovnáme do roviny a spojíme hřebíky. Tím máme připravenou palubu o délce čtyř palet (příď, 2x plná paleta, běžná paleta).

2. Příď lodi

Příď lodi vytvoříme ze dvou plate položených na palubu. Přitlučeme je k palubě a na obou koncích je spojíme pomocí prken.

Čelo lodi.

3. Boky

Boky přibijeme k palubě i k navazujicím paletám. Nakonec všw zpevníme prknem, položeným zhora přes všechny boční palety. Na jedné straně lodi vynecháme jednu paletu. Bude nam sloužit jako vstup do lodi.

Bok lodi zpevněný prknem.
Bok se vstupem do lodi.

4. Kapitánský můstek

Můstek se skláda ze 4 palet. Na běznou paletu, ketrá je na zádi lodi postavíme dvě stejně vysoké palety, nohami vodorovně. Na prostření nohy obou palet položíme zbylou. Bude tvořit podlahu můstku.

Pohled z boku na kapitánský můstek.

Vše spojíme hřebíky. Ze zadu provedeme křížové zavětrováním, abychom dosáhli vyšší stability.

Z latě si nařežeme 4 metrové kusy, do kterých na vršku a asi 250 mm od vršku vyvrtáme díry pro protažení provazu zábradlí. Sloupky zábradlí přitlučeme do všech čtyř rohů můstku. Dírami protáhneme provaz a napneme ho.

Zábradlí kapitánského můstku.

Na kapitánském můstku uděláme z pkna sedátko. Před kapitánským můstkem můžeme udělat schody, aby se jim lépe dostávalo nahoru.

Pohled z boku na pirátskou loď.

5. Stěžeň

Do širší části stěžně si asi 30 mm od vršku vyvrtáme díru, aby tudy šlo protáhnout lano, které uvážeme na příď a záď lodi. Lano protáhneme tak, abychom měli dost lana k přivázání jak na přídi, tak na zádi. Na lanu kolem vršku stěžně uděláme uzel.

Z boku stěžně přišroubujeme na vršek a asi 600 mm od spodku dvě očka, kterými protáhneme lanko pro vlajku.

Detail očka s lankem pro vlajku.

Na spodní část stěžně přiděláme asi 100 mm lať, která nám poslouží k připevnění stěžně k palubě.

Patka stěžně připevněná k palubě.

Stěžeň přiložíme k můstku, srovnáme do roviny a připevníme k můstku a palubě.

Připevnění stěžně k můstku a palubě.

Lano z vršku stěžně připevníme k přídi a zádi, tak aby byla obě napnutá a stěžeň zůstal rovný.

Připevnění stěžně k přídi a zádi.

6. Další zlepšení

 • kormidlo
 • dvířka do vstupu
 • okénka do boků pro menší děti

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑