Red – Green Machine v2 – Web

Red-Green Machine sklidila úspěch, ale jejím omezením bylo možnost použití jen lidmi v dosahu. Nedostatek jsem chtěl odstranit možností ovládání přes webový prohlížeč.

1. Nové obzory

Na Arduinu jsem už webový server používal. Jeho implementace je jednoduchá. S čím jsem, ale neměl zkušenost bylo připojení přez WiFi. Všechny projekty používaly Mini Ethernet modul HanRun s cenou kolem 100,- Kč. Cena Wifi shieldu se pohybuje kolem 300,- Kč.

Vzpomněl jsem si, že mi kamarád vyprávěl o použití NodeMCU pro  snímání a odesílání teploty. Deska umožňuje programování v Lua nebo v kódu pro Android. A to nejlepší na závěr je její cena, včetně WiFi modulu, kolem 80,- Kč.

Další zajímavá komponenta, na kterou jsem narazil je mini Mp3 přehrávač DFPlayer mini s 3W zesilovačem a slotem pro SD kartu za cenu 50,- Kč.

Nějak mimochodem jsem přišel na existenci PullUp rezistorů 20k zabudovaných přímo v Atmega čipech. Takže odpadá nutnost rezistorů pro tlačítka. Jejich použití je jednoduché.

2. Komponenty

3. Jak to funguje

Na kartě jsou dva adresáře „00“ pro red hlášky a „01“ pro green hlášky. V každém jsou uloženy zvukové soubory s 4 místným číselným prefixem. Soubory jsou ve formátu wav 16Hz, 8bit mono. Při stisku tlačítka se náhodně vybere jeden ze souborů ve zvoleném adresáři a přehraje se.

Po přihlášení do WiFi sítě, získáme IP adresu RedGreenMachine a tu zadáme do webového prohlížeče. Načte se nám jednoduchá stránka s popisem a virtuálními red a green tlačítky.

Pro zelené tlačítko jsou použity superlativy z Apple KeyNote a pro červené tlačítko „Lakatoš“.

RedGreenMachineWeb_pack

4. Krabička

Rozložená krabička s vruty a průchodkami.
Mechanické komponenty.

Do horního dílu krabičky si pro tlačítka a reproduktor vyvrtáme díry.

Vyvrtané díry v krabičce.

Díry pečlivě začistíme pilníkem. Do spodního dílu, si pod díru pro reproduktor vybrousíme štěrbinu pro vložení micro SD karty.

Vstup pro mikro SD kartu.

Reproduktor vlepíme pomocí tavné pistole. Tlačítka přišroubujeme maticemi.

Instalovaný reproduktor a tlačítka.

5. Instalace NodeMcu a Mp3

Abychom vyrovnali výšku mezi vstupem pro kabel a konektorem NodeMcu, tak desku podložíme 5 mm překližkou, kterou přilepíme tavnou pistolí. Překližku zároveň použijeme k zajištění Mp3 přehrávače u štěrbiny pro micro SD kartu. Mp3 modul pro jistotu ještě přilepíme ke spodnímu dílu krabičky. Dáváme pozor, ať nezalepíme SD slot.

Překližka zajišťuje Mp3 modul a bude sloužit k připevnění NodeMcu.

K NodeMcu připojíme tlačítka a k Mp3 modulu reproduktor. Ledky tlačítek připojíme přes odpory 220Ohm.

Připojení tlačítek k NodeMcu.
Kompletní propojení.

6. Program

7. Kontrola funkčnosti

Před zakrytováním zkontrolujeme funkčnost tlačítek a reproduktoru. Případný problém najdeme a odstraníme.

Krabičku zašroubujeme a nezapomeneme na plastové nožičky.

Hotovo.

Připojíme ke zdroji a počkáme až naběhne. V zápětí vyzkoušíme obě tlačítka. Pro zkoušku webového rozhraní budeme potřebovat zjisti IP adresu RedGreenMachine. Tu zjistíme pomocí AdvancedIPScanner nebo Fing. Najdeme ji také v konzoli po připojení k wifi.

RedGreenMachine web page.

 

Nezávislá RedGreenMachine.
Porovnání obou verzí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.